BA
Aug 08

BA

No-nonsense, sterke aanpak

BA staat voor dienstverlening, flexibiliteit en expertise. Dankzij onze leveranciersonafhankelijke aanpak hebben we maar één doel voor ogen: feilloze en kostenefficiënte IT-infrastructuurop maat van onze klanten. Voor al uw tactische en strategische investeringen willen wij uw vertrouwensman zijn: voor advies, implementatie en permanente ondersteuning.

Het devies van dit bedrijf is no-nonsense (inter)networking. Met andere woorden: onze jarenlange ervaring willen we aanwenden om aan professionele gebruikers praktisch en duidelijk advies te geven en oplossingen te bieden op het gebied van netwerken en internet. We hielden ons bewust ver van de oppervlakkige hype- en cowboysfeer rondom de internet-technologie, door ons te concentreren op concrete, nuttige en haalbare toepassingen.

Open source en linux

BA hecht veel belang aan betrouwbare dienstverlening, afgestemd op de meest recente Open Sourcetechnologie. Daarom krijgen al onze analisten permanentebijscholing aangeboden, afgestemd op hetcertificatieprogramma van het Linux ProfessionalInstitute (LPI). Al onze technici zijn minstens LPI-gecertificeerd op het basisniveau. Het Linux Professional Institute – van o.a. Jon “Maddog” Hall – hanteert wereldwijd uniforme standaarden voor Linux-certificatie. www.lpi.org.

Beheersbaarheid vanop afstand

Linux en Unix onderscheiden zich al jaren door hun schitterende beheerbaarheid op afstand. Via een beveiligde commandolijn-interface kunnen onze analisten op gelijk welke server inloggen, op gelijk welk moment, vanop kantoor of gelijk waar ze een internetlijn vinden. Zo kan BA uiterst snelle interventies op uw systemen garanderen, tegen een interessante prijs. U betaalt slechts de effectieve interventietijd, per minuut, zonder verplaatsings-vergoeding… U geniet de garantie van professionele bijstand, telkens wanneer u die nodig heeft, zonder dat u daarvoor een voltijdse medewerker moet aantrekken.

Website