Blog
okt 12

Wist jij dat een dataregister verplicht is?

GDPRHet aanleggen van een “Dataregister” vormt een probleem voor veel ondernemers.

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR is inmiddels 5 maanden geleden in werking gegaan.  SafeShops.be en Sirius Legal hebben de voorbije maanden alles in het werk gesteld om de SafeShops.be leden tijdig voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving.  We stellen echter vast dat er nog heel wat onderdelen van de nieuwe verordening zijn die vragen oproepen bij ondernemers.

Eén van de nieuwe verplichtingen die voor velen wat onduidelijk blijft is de plicht om binnen de onderneming een “register van verwerkingsactiviteiten” of “dataregister” aan te leggen.  Deze verplichting is er voor alle ondernemingen, online of offline (enkele exotische uitzonderingen niet te na gesproken) en komt er in se op neer dat de onderneming een gedetailleerd overzicht moet aanleggen van álle persoonsgegevens die zij verwerkt of bijhoudt.  Het gaat daarbij zowel over klantengegevens als personeelsgegevens en leveranciersgegevens.  In het register moeten daarbij voor al die gegevens een hele reeks details opgenomen worden, zoals de reden waarom een bepaald gegeven wordt bijgehouden, het moment waarop het verzameld werd, de duurtijd van de bewaring ervan, de plaats waar het opgeslagen wordt, de partijen met wie het gedeeld wordt, …

Het dataregister correct aanleggen wordt met andere woorden al snel een hels en tijdrovend karwij.  Om een en ander voor de SafeShops.be leden makkelijker te maken hebben SafeShops.be en Sirius Legal een template Excel document opgesteld dat als invuldocument kan gebruikt worden.  De template is onderdeel van een ganse “toolkit” met standaard documenten die webshops moeten helpen, om zich voor te bereiden op GDPR en die beschikbaar is op onze webshop.

By SafeShops.be & Sirius Legal

Voor meer informatie omtrent GDPRWilt u hulp met GDPR, klik hier