Blog
okt 17
ongewenste telefoon

Ongewenste reclametelefoontjes: er is nog ruimte voor verbetering

PERSBERICHT DNCM

Sinds 31 mei 2014 kan iedereen die niet meer voor commerciële doeleinden gebeld wil worden zijn nummer op de “Bel Me Niet Meer”-lijst laten registreren. Ondertussen staan er maar liefst 1.4 miljoen particuliere en professionele telefoonnummers op de lijst. Een aantal dat elke dag aangroeit. De regelgeving bestaat ondertussen 5 jaar. Ondanks de toenemende aandacht voor privacy, denk maar aan de General Data Protection Regulation, zijn er nog steeds Belgische ondernemingen niet in regel met de wetgeving. Elke telefoonabonnee heeft het recht om niet opgebeld te worden voor telefonische marketing”.

Zware boetes

Het principe is nochtans duidelijk: nadat een telefoonnummer op de “Bel me niet meer”-lijst geregistreerd werd, mag het nummer niet meer opgebeld worden voor commerciële doeleinden. Ondernemingen die zich hier niet aan houden, riskeren strafrechtelijke vervolging, waarbij de boetes kunnen oplopen tot € 80.000.

Via een Koninklijk Besluit van 28 juni 2015 werd de vzw Do Not Call Me (DNCM) als beheerder van de “Bel Me Niet Meer”-lijst aangesteld. DNCM verzorgt het beheer van de lijst en staat in voor de bescherming van de persoonsgegevens. Bedrijven die commerciële acties per telefoon doen, krijgen via een licentie toegang tot de “lijst. De prijs van een licentie hangt af van de grootte en het type van de onderneming. “De “Bel Me Niet Meer”-lijst moet niet enkel gebruikt worden door contact centers, maar door alle ondernemingen die dergelijke acties doen, zegt Burt Riské, voorzitter van DNCM.

 

Sensibiliseren en controleren

Consumenten die ongewenste commerciële oproepen blijven krijgen, kunnen een klacht indienen via meldpunt.belgie.be. Het platform wordt beheerd  door de Economische Inspectie. Daar worden ze via de topic “vervelende telefoontjes” verder begeleid om de klacht in te dienen. We stellen vast dat er nood is aan meer sensibilisering, maar vragen ook naar extra controles die bij inbreuk niet zonder gevolgen kunnen blijven”, vervolgt Riské.

DNCM start binnenkort met een uitgebreide campagne. Via een bevraging wordt gepeild naar de mate waarin Belgische ondernemingen commerciële acties per telefoon doen en op welke manier ze daarbij de “Bel Me Niet Meer”-lijst respecteren.

Burt Riské beseft dat die campagne voor een schokeffect kan zorgen maar haalt meteen aan dat het misschien nodig is. “Respect voor de consument en zijn privacy” zijn niet meer weg te denken en daar dienen initiatieven als de “Bel Me Niet Meer”-lijst voor. Een verwittigd man is er twee waard. Wacht daarom niet tot de strengere controles een knauw in uw bedrijfsresultaat zetten en maak er nu al werk van”, adviseert de voorzitter.

Contactpersoon

Burt Riské

0497/13 79 93

info@dncm.be

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de sensibiliseringscampagne, de “Bel Me Niet Meer”-lijst in het algemeen en een licentie voor uw organisatie kunt u terecht op www.dncm.be of op het nummer 02/302.26.17 of via info@dncm.be.