Blog
jun 28
data export

‘De nieuwe SCC’s zijn beschikbaar: hoe pas je nu je data-export overeenkomsten aan?’

Sinds het Schrems II arrest van afgelopen zomer is het exporteren van persoonsgegevens buiten de EU behoorlijk omslachtig geworden.  Vooral het wegvallen van het “Privacy Shield” tussen de EU en de VS zorgt voor heel wat complicaties en dwingt Europese bedrijven om op grote schaal Data Export Agreements af te sluiten met niet-Europese (meestal Amerikaanse) partners met daarin zogenaamde “Standard Contract Clauses”.  Dat zijn modeldocumenten die ter beschikking gesteld worden door de Europese Commissie om copy/paste in Data Export Agreements gestoken te worden en zo op contractueel niveau veilige export te garanderen.

Data Export?

Data export is élke uitwisseling van gegevens met een partner buiten de EU.  Het kan gaan om een hosting provider bij wie je serverruimte huurt, een offshore call center of klantendienst, een developer of online marketing agency buiten Europa, een cloudopslagdienst , een e-mail service provider of zowat elke online service of tool die je je kan indenken.

GDPR staat data export naar landen buiten de EU alleen toe als de ontvanger buiten de EU een gepast beschermingsniveau kan garanderen.

“Passende bijkomende waarborgen”

Sinds het Schrems II arrest weten we dat het louter ondertekenen van (de oude versie van) de SCC’s op zich niet volstaat.  Je hebt als Europese ondernemer de plicht om voor élke data export een gedocumenteerde assessment uit te voeren van de risico’s die verbonden zijn aan een bepaalde data export en om, indien nodig, van de ontvanger “passende bijkomende waarborgen” te vragen.

“Modulaire” aanpak

Vroeger bestonden een aantal “versies” van de SCC’s naast elkaar.  Afhankelijk van de situatie koos je dan één van die versies en die goot je in een overeenkomst, bijvoorbeeld voor data export tussen een Europese verantwoordelijke en een niet-Europese verwerker.

Dat systeem wordt nu vervangen door één globale set SCC’s, die je door het copy/pasten of het weglaten van afzonderlijke clausules (modules) kan aanpassen aan jouw persoonlijke situatie.  Dat zorgt volgens de Europese Commissie alvast voor vereenvoudiging, maar tegelijk dreigt dit toch voor niet-juristen het gebruik van deze modeldocumenten ernstig te bemoeilijken.  Precies daarom heeft Sirius Legal een uitsplitsing gemaakt.  Op siriuslegaladvocaten.be/de-nieuwe-standard-contract-clauses/ vind je 4 afzonderlijk bruikbare versies van de nieuwe SCC’s, afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Bron artikel : Sirius Legal – 17 juni 2021