Isabody Challenge Essay Examples Expository Essay On Healthful Food Essay On Higher Education And Common Man 16 By 20 Frame Comparison Essay Extended Essay Ib History Command Visueel Essay Writer
Blog
Oct 15

Voeren we wel het juiste debat?

Nachtwerk is niet het enige pijnpunt voor Belgische e-commerce

Maatregelen rond e-commerce en nachtwerk werden deze week weer eens op de lange baan geschoven. Onnodig te stellen dat wij, als sectorvereniging voor de Belgische e-commerce, daar niet tevreden over kunnen zijn en dat het ons noopt te constateren dat het in België aan politieke ambitie en durf ontbreekt.

Bovendien dient het debat niet enkel gevoerd te worden over nacht- & zondagswerk.  Er zijn heel wat andere uitdagingen in de e-commerce waar je niet om heen kan. Bij deze dan ook een duidelijke oproep aan de beleidsmakers om ook de andere pijnpunten onder het vergrootglas te leggen om zo de Belgische e-commerce toch eindelijk een extra duwtje te kunnen geven.

Om de gesprekken aan de Ronde Tafel alvast te voeden, hieronder vijf concrete aanbevelingen.

 

1 . Stimuleer een internationale aanpak

E-commerce is een volume business.  De Belgische natuurlijke afzetmarkt is gefragmenteerd en klein. Met zo’n 11 miljoen Belgen, onderverdeeld in verschillende taalzones, is de koopkans merkelijk kleiner dan de Nederlandse (17,5 miljoen inwoners) en Franse (67 miljoen inwoners).

Van in het begin een internationale strategie uitstippelen om meteen een buitenlands publiek te kunnen aantrekken, kan – afhankelijk van je productverkoop – de slaagkansen flink opkrikken.

Als overheid zou je dit kunnen aanmoedigen en stimulerende maatregelen bepalen waardoor dit voor iedereen mogelijk is, ook voor de kleinere ondernemers. Communiceer daarnaast als  overheid ook beter over reeds bestaande intiatieven of instituten waar de ondernemer terecht kan voor advies.

 

2. Faciliteer digitale (personeels)investeringen 

Vorig jaar kwamen er 20.000 Belgische webshops bij. De aanbodzijde heeft hierdoor een flinke duw gekregen. Echter om te verkopen via een webshop moet je bovenaan staan in zoekmachines zoals Google. Vergelijk het met drukbezochte winkelstraten. Panden zijn er schaars en de plekjes worden uitgedeeld aan wie er het meeste voor betaalt. Ook de Google e-commerce straat staat vol en zoekwoorden worden steeds duurder. De plaatsen bovenaan in het uiteindelijke zoekresultaat zijn vaak reeds “ingenomen” of duur. De budgetten, maar ook de data(base) en ervaring is bij de huidige succesvolle spelers opgebouwd in the good old days toen de advertentiekost nog veel lager lag.

Vandaag nog een plaats innemen op zoekmotoren, vraagt om een degelijke marketingstrategie en begeleiding. Net zoals in winkelstraten zie je ook online nu en dan een ‘pand’wissel.  Dit vraagt echter een digitale versterking van je bestaande team of het samenwerken met kwalitatieve, digitale agentschappen.

Als overheid zou je dergelijke digitale – en personeelsinvesteringen aantrekkelijker kunnen maken.

 

3. Duidelijke spelregels voor marktplaatsen

Belgische webshops hebben een haat-liefde verhouding met marktplaatsen.  Dit is voornamelijk gebaseerd op het buitenlands karakter van deze marktplaatsen. Nochtans koopt de helft van de Belgische consumenten het liefst via een marktplaats*. Als Belgische handelaren van deze platformen wegblijven en het aanbod enkel overlaten aan buitenlandse handelaren, gaan we als Belgische e-handel zeker achteruit. De consument laat ons hier eigenlijk geen keuze.

Bij gebrek aan een Belgische marktplaats gaat de commissie op de e-handel in een marktplaats inderdaad naar het buitenland. Echter bijkomende diensten zoals bvb klantenservice en logistieke afhandeling kunnen theoretisch perfect in België georganiseerd worden. Dit tenminste als voorwaarden zoals nacht- en zondagswerk worden toegestaan voor elke handelaar. Want op die manier worden ook de verwachtingen welke de online shopper naar snelle levering heeft op een marktplaats ingelost. 

In het verleden, liep het vertrouwen tussen de retailer en de marktplaats al wel eens stuk. Marktplaatsen zijn immers ook vaak zelf retailers en men zag dat succesvolle producten uiteindelijk zelf in het assortiment werden opgenomen. Nu zie je, door de druk en de aanwezigheid van meerdere marktplaatsen, ook daar een gezonde concurrentie komen.

Moedig als overheid juiste communicatie omtrent marktplaatsen aan en werk  verder aan een correcte opzet en opvolging van eerlijke spelregels rond algoritmes en transparantie waardoor online handelaars makkelijker op de opportuniteiten die marktplaatsen bieden kunnen ingaan.

 

4. Snellere omzetting van Europese richtlijnen & wetgeving

E-commerce kent geen landsgrenzen. Ook niet op wetgevend vlak. Het moet gezegd, Europa is op dit domein zeer actief.  Dit vraagt om een snelle implementatie en opvolging van de lidstaten.

Helaas constateren we een traagheid in implementatie van onze Belgische overheid. De richtlijn Sale of Goods diende bij wijze van voorbeeld reeds deze zomer te worden omgezet in Belgisch recht. Maar zoals vaak zijn we de laatsten van de klas in Europa in de effectieve uitvoering. Onze webshops voldoen zo vandaag niet aan de door Europa minimaal opgelegde regels voor consumentenbescherming  waardoor zij voor buitenlandse consumenten aan vertrouwenswaardigheid dreigen te verliezen.

Maar andere pijnpunten zoals gekende verschillen in  ‘cookiereglementering’, de saga rond de sperperiode, verkopen met verlies… dit vermengd met het terugkerend gebrek aan slagkracht in het nacht- en zondagswerk debat doen ons concluderen dat het de Belgische overheid aan ambitie ontbreekt. 

Als Belgische overheid sneller Europese richtlijnen omzetten en met meer durf en slagkracht in aanslepende dossiers knopen doorhakken, zou de Belgische e-commerce & handel vooruit duwen.  

 

5. Digitale experten, ook in de bestuurskamer

Digitale profielen zijn zoals witte raven, ze zijn schaars en vaak ook jong.  Hierdoor belanden digitale experts vaak eerder in uitvoerende functies.  In een Raad van Bestuur daarentegen zal je voornamelijk digibeten aantreffen.

Het resultaat hiervan is dat e-commerce – en soms ook een eenvoudige digitalisering – nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld wordt. Men kijkt enkel naar de huidige realiteit. Door het gebrek aan digitale expertise aan de tafel, is het moeilijk om het potentieel ervan in te schatten en te omarmen. Dit kan leiden tot foute investeringen en gemiste kansen.

Als overheid zou je verder opleidingen kunnen organiseren en kennisuitwisseling stimuleren, niet alleen op uitvoerend, maar ook strategisch vlak. Op die manier kan je het tekort aan digitale expertise aanvullen, tot aan de top.

 

Er is dus nog veel werk aan de winkel. De enorme veerkracht en creativiteit van onze Belgische webshops toont dat zij er ten volle voor gaan. Vorig jaar zagen we al een inhaalbeweging van het Belgische online aanbod dankzij de komst van 20.000 nieuwe webshops. Met een overheid die meedenkt en ondersteunt, kunnen we hen wapenen en voldoende kans op slagen geven.

De pijnpunten liggen bij deze alvast op de tafel…

Greet Dekocker
SafeShops.be

* Belgian Online Shopper Survey