Blog
Oct 27

Eerste Belgische e-commerce duurzaamheidsbarometer

In samenwerking met Why5Research onderzocht SafeShops.be hoe duurzaam Belgische webshops zijn

Consumenten hechten steeds meer belang aan duurzaamheid, ook als het om online shopping gaat. Drie vierde van de online shoppers* kan echter geen enkele duurzame Belgische webshop opnoemen.  Nochtans leveren webshops al tal van inspanningen. Met de nieuwe duurzaamheidsbarometer wil SafeShops de vinger aan de pols houden.

De duurzaamheidsbarometer** 2021 peilt naar een aantal aspecten die een impact hebben op duurzaamheid in een e-commerce context. De elementen die in de studie worden voorgelegd aan Belgische webshops hebben betrekking op verpakking, transport en logistiek, retouren en productaanbod.

Duurzame ambities

Niet enkel aan consumentenzijde staat duurzaamheid hoog op de agenda. 45% van de Belgische online consumenten geeft aan dat ze van een webshop verwachten dat ze oog hebben voor duurzaamheid.

Als sectorvereniging weten we dat Belgische webshops volop inzetten op duurzaamheid. Wanneer hen gevraagd wordt naar het belang ervan, geeft 73% aan dat duurzaamheid voor hen zeer belangrijk of zelfs het meest belangrijke is. Slechts een vierde geeft aan dat het ‘mooi meegenomen’ is” gaat Greet Dekocker, Managing Director van SafeShops.be van start.

Webshops geven zichzelf een 6,5 op tien als gevraagd wordt naar hoe duurzaam ze zijn. 78% geeft echter aan in de komende jaren flinke inspanningen te leveren waardoor ze binnen de 3 jaar een score zouden halen van 7,9 op 10.

Verpakking en retouren

Elementen die vaak naar voren geschoven worden als het gaat over de duurzaamheid van e-commerce zijn de gebruikte verpakkingen en het gevoerde beleid wat betreft het terugsturen van producten.

Wat betreft verpakkingen leveren Belgische webshops nu al volgende inspanningen: 86% bundelt bestellingen, 77% gebruikt duurzame of beperkte opvulmaterialen en 73% vermindert het verpakkingsvolume door bv zakken, enveloppes of aanpasbare dozen te gebruiken.

Ook op het gebied van retouren hanteren de meeste Belgische webshops een beleid waarbij terugsturen zoveel mogelijk wordt beperkt. Zo werkt 83% aan betere, duidelijkere productinformatie om retouren te vermijden; 79% gebruikt een verpakking die ook kan gebruikt worden bij het eventueel terugzenden. Ook een duurzame manier om teruggestuurde goederen opnieuw aan te bieden (als tweede hands product) of te herverpakken, wordt door 68% van de webshops al gedaan.

Toch ziet Greet Dekocker hier nog mogelijkheden. “1 op 5 webshops heeft geen retour. Het gemiddeld retour percentage over alle sectoren heen blijkt 3,5% te zijn. Het zijn vooral de sectoren waar het product dient te passen of gepast moet worden die gevoelig blijken voor retour. Retour is dus geen uitdaging voor de volledige e-commerce handel. Articificial Intelligence of Augmented Reality zouden hierbij verder ingezet kunnen worden, om het risico op retouren te minimaliseren. Daar stellen we echter vast dat velen hier niet de nodige kennis voor hebben of dat de technologie nog niet voor iedereen toegankelijk is.

Transport en logistiek

Duurzame oplossingen om de consument zijn bestelling te bezorgen, zitten volop in ontwikkeling. Echter daarvoor is de samenwerking met de logistieke partner cruciaal.

Bijna 7 op de 10 Belgische webshops (68%) zetten in op het aanbieden van pick-up punten waar klanten hun pakket kunnen afhalen.  Veel andere opties zijn nog te weinig gekend of in volle ontwikkeling.  Het is echter wel op dit vlak dat de meeste mogelijkheden zich voordoen om e-commerce nog duurzamer te maken.

De duurzaamheidsbarometer geeft o.a. aan dat een CO2 compensatie, ecologisch transport of alternatieve pick-uppunten ruimte bieden voor verdere ontwikkeling. Bovendien zijn het oplossingen waar webshops ook voor open staan.  62% van de deelnemende webshops geeft aan bereid te zijn om een CO2 compensatie te testen; 18% vervoert reeds ecologisch en 4 op 10 overwegen dit en 38% geeft aan alternatieve ophaalpunten te overwegen of… de levertijd te verlengen waardoor er meer kan gegroepeerd worden.

Greet Dekocker besluit:  “We moeten echter verder durven kijken.  Een duurzame e-commerce is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen webshops, logistieke partijen én de consument. Laat ons als sector enerzijds inzetten op digitalisering en het ontwikkelen van een roadmap met doelstellingen die webshops kunnen helpen een duurzaam beleid te voeren. Laat ons anderzijds de consument bewuster maken van de impact van bepaalde keuzes. We willen het allemaal, laat het ons dan ook samen doen.”

*Belgian Online Shopper Survey 2021, Online kwantitatieve bevraging door Why5Research bij een representatieve steekproef van 400 Belgische online shoppers.

**Belgian Online Sustainability Barometer 2021. Online kwantitatieve bevraging door Why5Research bij 279 Belgische webshops. Initiatief van SafeShops.be vzw samen met bpost, PostNL, BDLogistics, CityDepot en DPD.

Download de studie