Blog
Mar 04

Strategie, maturiteit en controle, drie woorden die e-commerce typeren

Greet Dekocker van SafeShops.be nodigde Cis Scherpereel, Webceleb 2021 en partner bij Mex United, uit om te praten over het Belgische online landschap.

Greet: e-commerce was de afgelopen maanden niet weg te denken uit ons koopgedrag. We zaten al in een opwaartse beweging, maar door de crisis kreeg de sector een extra boost. Hoe kijk jij terug op de voorbije periode?

Cis: 2020 was voor veel online-ondernemers het ‘moment van de waarheid’. Ofwel waren ze er klaar voor ofwel niet. Als ik dan naar 2021 kijk, dan zijn er 3 woorden die – voor mij – de Belgische e-commerce kenmerken: strategie, maturiteit en controle. Je merkt dat e-commerce zijn plaats krijgt binnen de bedrijfsstrategie. De sector is voor mij ook veel matuurder geworden. Er wordt steeds meer gemeten en geoptimaliseerd. Controle richt zich vooral op het logistieke luik, maar ook op de aankoopzijde. De voorbije maanden hebben duidelijk aangetoond dat het niet altijd zo simpel is om goed aan te kopen en snel geleverd te krijgen. Zaken die voordien vanzelfsprekend leken, krijgen nu terug aandacht, moeten terug onder controle gebracht worden.

Greet: Ook voor mij is strategie één van mijn kernwoorden. Het strategische belang van e-commerce is inderdaad bevestigd. Bedrijven handelen er naar, het is voor velen een deel van hun beleidsvoering. Hierdoor groeiden dan ook veel bedrijven. Een groei die trouwens bestendigd wordt, de consument blijft nog steeds online kopen. Het is een ‘gedrag’ geworden.

Door die groei en het toenemend strategisch belang is ook het duurzaamheidsvraagstuk nog meer op de voorgrond getreden. Er wordt al veel gedaan bv op gebied van verpakking, maar er zijn – zeker als je naar transport kijkt – nog heel wat verbeterpunten.

Cis: Wat door de crisis, door de boom van 2020, ook duidelijk is geworden, is het verschil in maturiteit. Het is gevaarlijk om het over “de” e-commerce te hebben. Er bestaat niet zo iets als één e-commerce, daarvoor zijn er te veel verschillen. Door de crisis was het een makkelijke instap en zijn er heel wat webshops bijgekomen. We merken echter dat niet iedereen daar op dezelfde manier in zit of dezelfde ambities in heeft.

Greet: Ik begrijp wat je bedoelt. De lokale handelaar die in volle crisis zijn webshop gelanceerd heeft, mist soms kennis en maturiteit om er een écht succesvol verhaal van te maken. Er moet misschien met 2 snelheden gewerkt worden…

Cis: Inderdaad, starters zonder basismaturiteit moeten weten waar ze aan beginnen. Het beantwoorden van de vraag: “Wat is succes voor u?” is een goed begin. Kijk, e-commerce is pas interessant als het je iets oplevert. Liefst snel, maar het kan ook even duren voor je zover bent. Wie “succes” vooraf goed definieert, begint niet onbezonnen en kan een plan uitwerken om dat succes te behalen. En dat vereist echt wel kennis in vele domeinen.

Greet: In dat geval kunnen opleidingen en advies je een heel pak op weg helpen. Voor kleine webshops kan dat om de basis gaan: hoe zet je een e-commerce op? Ook als je al een webshop hebt: je moet je huishouden op orde krijgen. Voor grote(re), matuurdere webshops betekent dat dan eerder onderzoeken wat de export mogelijkheden zijn en welke opportuniteiten je kan creëren door technologie in te zetten.

Cis: Klopt. Ik wil het zelfs breder opentrekken. Durf verder te denken. Hoe kan je kapitaal ophalen? Het is namelijk ook een investeringsverhaal. Er is kapitaal genoeg, maar je moet een verhaal hebben. Test

je verhaal uit. Door het te pitchen, zal je je visie en maturiteit aanscherpen. E-commerce is écht niet alleen een mooie website, het draait om visie, strategie, mensen, geld en nog zoveel meer.

Greet: Een afwachtende houding van “We zien wel” zal je zaak niet echt helpen. E-commerce is meer dan “cataloog” verkopen. Door originaliteit kan je inderdaad groter worden. Je moet ook “durven”. Je kan je onderscheiden op gebied van producten, waarden, een afwijkend business model met bv. abonnementsformules of personalisatie, ….

Cis: Ik denk ook dat dàt meteen de belangrijkste boodschap is die we kunnen meegeven. Ongeacht of je groot of klein bent, matuur of niet: zorg voor een duidelijke identiteit, voor een unieke merkpositionering en voor strategische creativiteit. Schrijf je eigen verhaal waardoor je mensen aantrekt.

Greet: Inderdaad. Je wint de strijd door ondernemerschap, het gaat niet vanzelf. Die tijd is voorbij!