Blog
Jun 28

War for e-Talents

Twee zaken die 2021 gekenmerkt hebben én een impact hadden op e-commerce? Ongetwijfeld de corona-crisis en de Ever Given, het vastgelopen containerschip in het Suez-kanaal.  Beide hadden – en hebben nog steeds – een effect op de online handel. Voor Cis Scherpereel, partner bij Mex United en Webceleb 2021, en Greet Dekocker, Managing Director SafeShops.be, is er echter nog een ander element…

Cis: De zoektocht naar mensen! Het is niet van dezelfde grootorde als het schip op het Suez-kanaal, maar we merken dagelijks dat de schaarste aan bepaalde profielen een rem vormt op de groei van ondernemingen.

Greet: Klopt helemaal.  Ook onze sector wordt getroffen door de ‘War for Talent’. Er worden heel wat digitale profielen gezocht. E-commerce vraagt echter een ander HR-beleid.  Het gaat niet enkel over discussies rond flexibele arbeid of avond- & nacht werk. Er is nood aan kracht en flexibiliteit in operationele skills die er niet zijn. Er is echter eveneens een gebrek aan digitale marketeers en aan digitale profielen in Raden van Bestuur. HR is een pijnpunt dat op alle niveaus tot uiting komt.

Cis: En het is net die mankracht en kennis die nodig is om te groeien! We moeten er wel voor opletten dat we niet veralgemenen, dat we niet alles op één hoop gooien. Er is een verschil in maturiteit waar we ook in dit opzicht rekening mee moeten houden.  Veel ondernemers zoeken digitale profielen. Het nadeel is dat ondernemers die nog niet doorwinterd zijn, die nieuwe mensen moeten kunnen inpassen en zelf dus kennis moeten verwerven om dit alles te kunnen kaderen.  Zij die al een tijdje goed bezig zijn, weten welke mankracht ze nodig hebben en weten hoe ze zich moeten (her)organiseren.

Greet: Het is inderdaad belangrijk om dat verschil te herkennen. Er moet op twee snelheden gewerkt worden, rekening houdende met maturiteit en kleinere zaken die hun maturiteit aan het opbouwen zijn. In de zoektocht naar talent speelt dat uiteraard ook een belangrijke rol.

Cis: Als ondernemer concurreer je hoe dan ook met heel wat andere bedrijven. Er is ontzettend veel concurrentie in de zoektocht naar digitale profielen.  Of het nu om een e-commerce project gaat of over digitale transformatie, de vraag is veel groter dan het aanbod.  Ik merk ook dat jongeren niet altijd staan te springen om in een start-up omgeving te beginnen uit vrees dat ze niet voldoende zullen kunnen groeien of dat ze in een omgeving terechtkomen die niet matuur is.  Vaak willen ze zich eerst omringen door een team waar ze veel van kunnen meepikken. Het onderscheid tussen kleine en grote – of eigenlijk minder of meer matuur – speelt hier dus nog sterker.

Greet: Je kan als kleine, of minder mature, webshop wel een flinke voorsprong behalen door gebruik te maken van externe expertise die er trouwens ruimschoots is.  Je moet het wel durven, je moet durven inzetten. Eigenlijk is het een investeringsverhaal. Je kan winnen, als je durft te investeren. Een kleine investering in bv Facebook en zien wat dat geeft. Het draait echt om leren – en durven – stappen te zetten, ontdekken, eruit leren en vooruit gaan.  Dat vraagt om een investeringsmodus. We zien ook vaak dat webshops met een extern bureau werken om alles op te zetten, om al doende te leren en zo voldoende expertise op te doen. Spijtig genoeg merken we ook nog vaak dat mensen een webshop maken en wachten. Ze zien wel wat er op hen afkomt.  Hierdoor verlies je natuurlijk wel het pleit. Je wint door talent, door je idee én door expertise.

Cis: Je kan grote dromen hebben, maar nog geen maturiteit of zelfs wat naïviteit. Je droomt groot, maar je zit nog niet op het juiste spoor.  Dat zijn interessante profielen en dan is het de moeite om te zien hoe je groeien door kennisdeling, door opleiding.  Laat je begeleiden zodat je een solide basis krijgt, een duidelijk omlijnde visie. Als je dan groeit en je moet iemand aannemen, dan kan je ook meteen de juiste persoon selecteren en omstandigheden creeëren waardoor hij of zij aan boord zal blijven. Het heeft heel veel te maken met het scheppen van een volwassen strategisch kader en organisatie.

Greet: Een van de belangrijkste starterslessen zou moeten zijn: denk goed na voor je start.  In dat opzicht is het bovendien zo dat opleidingen mensen ook gaan afremmen, wat eigenlijk positief is. Sommigen gaan aan de slag met wat ze meekrijgen tijdens opleidingen, anderen horen het in Keulen donderen. Die gaan dan hopelijk inzien dat een online shop niets voor hen is of dat ze het anders moeten aanpakken.

Cis: Wij merken ook dat er steeds meer nood is aan individuele begeleiding.  De ene handelaar biedt diensten aan, de andere heeft een internationale afzetmarkt of heeft veel concurrentie, nog een ander heeft een inkoopstrategie met super prijzen, terwijl iemand anders logistieke issues heeft enz. Ieder heeft zijn eigen ding, zijn eigen omgeving en daarom dringt een zo concreet mogelijke begeleiding zich op.

Greet: De massabeweging is inderdaad weg. Wij zien nu een tweede snelheid van grotere en meer volwassen bedrijven. Zij hebben andere noden en verwachtingen dan kleinere webshops. Ik verwacht dat zij nog veel meer willen inzetten op high-level uitwisseling van data, ervaringen enz. Hen samenbrengen, bundelt heel wat inzichten waar we mee aan de slag kunnen. Expertise en ideeën die we ook graag met beleidsmakers delen, altijd met een positieve insteek. Zo zou je nachtwerk vanuit een duurzaamheidsperspectief kunnen bekijken en niet alleen vanuit een HR invalshoek. Dat is een heel ander oogpunt waardoor je andere circuits gaat creëren. Die inzichten ontstaan uit gesprekken met ervaren spelers. De overheid zou dit kunnen ondersteunen, zowel onderzoeksmatig als in opleidingen.

Online handelaren die de voorbije twee jaar gestart zijn, moeten verder ondersteund worden door begeleidingstrajecten. Een soort van ‘niche sessies’ in een bepaald format waardoor hun eventuele digitale verkenning kan gestuurd worden.

Cis: Er zou ook steeds meer aandacht moeten gaan naar hoe kapitaal op te halen. Je hebt een droom, je merk, je plan, je site is gemaakt, … Maar je hebt te weinig handen en te weinig geld. Hoe kan je kapitaal ophalen? Dat is er genoeg, je moet alleen je verhaal kunnen verkopen. Door hier focus op te leggen, moeten je visie en strategie scherp zijn waardoor anderen willen investeren. Ik ervaar het als zeer positief om deze invalshoek steeds meer aan te bieden. Plots is e-commerce niet alleen het verhaal van een mooie website, maar van geld, kennis en strategie.

Greet: Daarom is de aanwezigheid van digitale profielen in een bedrijf zo belangrijk. Eigenlijk zouden we digitaal trouwens moeten uitbreiden naar duurzaamheid. Je zou mensen met kennis van het klantentraject moeten binnenbrengen op hoog niveau, denk Raad van Bestuur. Je hebt technologische kennis nodig gecombineerd met netwerk, met kapitaal, met financiële kennis. Bedrijven die maturiteit hebben, laten zich vaak door dat soort profielen omringen, ook in een Raad van Bestuur.

Ik maak hier graag een parallel met de jaren 90. Toen is de rol van een CMO ontstaan die vanuit marketingperspectief kennis en inzichten kon binnenbrengen in Raden van Bestuur. Nu hebben bedrijven een CDO nodig, een Chief Digital Officer, tot in de Raad van Bestuur.

Cis: Je hebt helemaal gelijk.  Er zijn trouwens heel wat grote webdevelopment bedrijven die niet willen samenwerken met bedrijven die geen CDO hebben. Anders weet je dat het project gaat verwateren. Er moet dezelfde taal gesproken aan de twee kanten en daar heb je een digitaal profiel voor nodig. Ook dat is een stuk maturiteit.

Om de brug naar professionele kennis te helpen maken, voorzien we een Raad van E-commerce Advies bij Mex United. Het is een manier om bepaalde uitdagingen aan te pakken, met professionals aan tafel. Het is een format dat heel wat bijval kent in elk geval!

Greet: Veel grote retailers die het goed doen en die succesvol zijn, hebben een CDO.  Zij hebben die stap gezet. En dat is zonder enige twijfel een grote voorsprong in de war for talent. De CDO spreekt namelijk dezelfde taal!