Blog
Mar 30

ChatGPT & e-commerce: wat kan en waar moet je op letten?

ChatGPT is een AI-taalmodel ontworpen om menselijke taal te begrijpen en te genereren en kan daarom op verschillende manieren worden ingezet in e-commerce. Welke zijn die? En wat zegt de wetgeving in België? En in Europa?

Geen betere manier om het te ontdekken, dan het zelf eens uit te proberen. Wij stelden onze vragen eens aan ChatGPT zelf: Hoe kan je AI inzetten voor e-commerce? Wat zegt de wetgeving in België? En in de rest van Europa? Kan je ChatGPT gebruiken als juridische informatiebron? En voor modeldocumenten? We sluiten af met handige do’s & don’ts als je het er zelf mee aan de slag wilt.

Je krijgt de antwoorden helemaal zoals ChatGPT zelf ze gegeven heeft, hoewel we hier en daar gesleuteld hebben om de schrijfstijl beter te doen aansluiten aan de onze.

Veel ontdekkingsplezier!

1. Hoe kan je AI inzetten voor e-commerce?

AI kan op verschillende manieren worden ingezet in e-commerce om de klantervaring te verbeteren, de conversieratio te verhogen en de operationele efficiëntie te verhogen. Je kan AI bijvoorbeeld als volgt inzetten in e-commerce:

 • Personalisatie van aanbevelingen: Door het gebruik van AI-algoritmen kunnen e-commerceplatforms gepersonaliseerde aanbevelingen doen op basis van de voorkeuren en aankoopgeschiedenis van de klant. Zo kan je klanten aangemoedigen om meer producten te kopen en kan je je conversieratio verhogen.
 • Zoekfunctionaliteit: Je kan AI ook gebruiken om zoekresultaten te verbeteren en relevante producten aan te bevelen aan klanten op basis van hun zoekopdrachten. Het kan ook helpen om synoniemen, spelfouten en andere variaties te identificeren om de zoekresultaten te verbeteren.
 • Chatbots en virtuele assistenten: AI-aangedreven chatbots en virtuele assistenten kunnen klanten helpen bij het beantwoorden van vragen en het vinden van producten. Ze kunnen ook helpen bij het afhandelen van bestellingen en retourzendingen.
 • Fraudepreventie: AI kan je helpen om verdachte transacties te identificeren en frauduleuze activiteiten te voorkomen door geavanceerde machine learning-algoritmen te gebruiken om patronen te detecteren en anomalieën te signaleren.
 • Automatisering van voorraadbeheer en logistiek: Je kan AI inzetten om gegevens te analyseren over de vraag naar producten, de voorraadniveaus en de levertijden om zo je logistieke processen te optimaliseren en voorraadniveaus te minimaliseren.

Al deze toepassingen kunnen je helpen een efficiëntere en gepersonaliseerde klantervaring te creëren, wat uiteindelijk leidt tot meer omzet en klanttevredenheid.

2. ChatGPT in België: wat zegt de wetgeving?

In België is er geen specifieke wetgeving die zich richt op het gebruik van ChatGPT, omdat het een AI-model is dat wordt aangeboden als een dienst door een derde partij (OpenAI).

Echter, zoals bij elk gebruik van AI-technologie, zijn er algemene wettelijke vereisten en regels die moeten worden nageleefd, zoals de bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de GDPR (General Data Protection Regulation) van de Europese Unie. Als je ChatGPT wilt gebruiken om persoonsgegevens te verwerken, ben je verplicht om de nodige maatregelen te nemen om aan de vereisten van de GDPR te voldoen, zoals het verkrijgen van toestemming van betrokkenen voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Daarnaast zijn er ook wetten in België die zich specifiek richten op de bescherming van consumenten tegen misleidende en oneerlijke handelspraktijken, zoals de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming. Wil je ChatGPT gebruiken om met consumenten te communiceren, dan moet je deze wetten naleven en je onthouden van misleidende of onjuiste informatie.

Tot slot is het ook belangrijk om rekening te houden met ethische kwesties die gepaard gaan met het gebruik van ChatGPT, zoals het vermijden van discriminatie en het beschermen van de privacy van individuen. Hoewel er momenteel geen specifieke wetgeving is die deze kwesties regelt, is het belangrijk om bij het gebruik van ChatGPT ervoor te zorgen dat de technologie op een verantwoorde en ethische manier wordt toegepast.

3. Hoe zit dat in de rest van Europa?

In de rest van Europa gelden vergelijkbare wettelijke kaders voor het gebruik van AI-technologieën, waaronder ChatGPT. Zo geldt in de meeste landen van de Europese Unie de GDPR wetgeving.

Daarnaast heeft de Europese Commissie in april 2021 de eerste Europese regelgeving voor AI gepresenteerd, die de rechten en waarden van burgers moet beschermen en de regels voor de ontwikkeling en het gebruik van AI in Europa moet verduidelijken. Dit voorstel omvat onder meer regels voor het gebruik van AI in hoogrisico-toepassingen, zoals gezichtsherkenning en veiligheidssystemen voor autonome auto’s.

Naast deze specifieke wetgeving hebben de meeste Europese landen ook regels en normen voor consumentenbescherming en eerlijke handelspraktijken. Bovendien hebben veel Europese landen ethische richtlijnen opgesteld voor het gebruik van AI, zoals de AI-strategie van Duitsland of de ethische code van de Europese Commissie voor AI.

Er bestaan dus wel degelijk wetgevingskaders en ethische richtlijnen voor het gebruik van AI-technologieën zoals ChatGPT in de rest van Europa. Er kunnen best wat verschillen zijn tussen de specifieke vereisten en richtlijnen in elk land, dus kijk zeker na welke lokale wet- en regelgeving geldt bij het gebruik van ChatGPT of andere AI-technologieën in Europa.

4. Kan je ChatGPT gebruiken als juridische informatiebron?

Hoewel ChatGPT mogelijk in staat is om algemene juridische informatie te verstrekken, is het niet ontworpen om te voorzien in specifiek juridisch advies.

Juridische kwesties kunnen complex zijn en vereisen vaak specifieke kennis en ervaring om volledig te begrijpen en te beoordelen. Het is dus belangrijk om, indien nodig, een gekwalificeerde juridische professional te raadplegen voor advies over specifieke juridische kwesties.

ChatGPT kan wel helpen om je algemene kennis over juridische kwesties te vergroten en kan dus nuttig zijn als aanvullende informatiebron. Onthoud vooral dat de informatie die ChatGPT verstrekt, alleen ter referentie is en niet als vervanging voor professioneel advies moet worden beschouwd.

5. Kan je ChatGPT gebruiken voor juridische modeldocumenten?

ChatGPT kan je inderdaad gebruiken voor het genereren van juridische modeldocumenten zoals contracten, overeenkomsten en juridische brieven. Het model kan worden getraind op een grote hoeveelheid juridische teksten en documenten, waardoor het in staat is om tekst te produceren die voldoet aan de juridische vereisten.

MAAR: weet dat de gegenereerde documenten niet automatisch legaal bindend zijn. Hoewel ChatGPT in staat is om nauwkeurige en juridisch correcte taal te produceren, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het document aan alle vereisten voldoet en dat het door een gekwalificeerde juridische professional wordt gecontroleerd en eventueel aangepast.

Gebruik daarom ChatGPT eerder als hulpmiddel bij het opstellen van juridische documenten, maar niet als vervanging voor de expertise van een gekwalificeerde juridische professional.

Advocatenbureau Sirius Legal, specialist in e-commerce, nam de proef op de som en onderzocht zelf hoe je ChatGPT en het kleinere broertje Bard kan gebruiken voor juridisch advies.

Lees er alles over in hun blog ChatGPT en het beroep van advocaat: het verhaal van de dinosaurus en de meteoor, of niet?

6. Waar moet je op letten bij het gebruik van ChatGPT?

Eerst en vooral moet je onthouden dat ChatGPT eigenlijk een AI-taalmodel is, dat geprogrammeerd is om op een behulpzame en informatieve manier met gebruikers te communiceren. Je houdt dan ook best rekening met volgende do’s en don’ts.

Do’s:

 1. Stel duidelijke en specifieke vragen om een nauwkeurig antwoord te krijgen.
 2. Gebruik correcte spelling en grammatica om de beste resultaten te krijgen.
 3. Wees beleefd en respectvol in uw communicatie met ChatGPT.
 4. Stel follow-upvragen om verduidelijking te krijgen of om meer informatie te verkrijgen.
 5. Gebruik ChatGPT als een hulpmiddel om informatie te vinden en te leren, maar niet als vervanging voor professioneel advies.

Don’ts:

 1. Stel geen ongepaste of beledigende vragen aan ChatGPT.
 2. Geef geen persoonlijke informatie vrij aan ChatGPT, zoals uw naam, adres, of creditcardnummer.
 3. Vertrouw niet blindelings op de antwoorden van ChatGPT zonder uw eigen onderzoek te doen.
 4. Gebruik ChatGPT niet om anderen te bedriegen, te pesten of te misleiden.
 5. Verwacht niet dat ChatGPT perfecte antwoorden geeft, omdat het een machine learning-model is en soms fouten kan maken.